หน้าแรก  |  บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส  |  บริการสำหรับองค์กร บริการสมาชิกบัตร  |  แผนผังเว็บไซต์  
กำหนดรหัสผู้ใช้หรือกำหนดรหัสผ่านใหม่ขั้นตอนที่ 1-3
ขั้นตอนที่ 1: ระบุข้อมูลเกี่ยวกับบัตร

 

ระบุข้อมูลบัตรที่ปรากฏอยู่บนด้านหน้าของบัตร
 
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อ
หมายเลขบัตร  -   - 
หมายเลขอ้างอิงที่ปรากฏบนบัตรของท่าน Card Image

ดู กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของเว็บไซต์ เครื่องหมายการค้า และ รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล สงวนสิทธิ์ © 2002 บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้ยอมผูกพันตนตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของเว็บไซต์อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย